Bir projenin tüm adımlarının bütün olarak ele alınıp tek bir kaynaktan koordine edilmesi, olası koordinasyon problemlerinin önüne geçilmesinin yanı sıra, kontrolün elde tutulmasını sağlar. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz referans projelerimizi aşağıda görebilirsiniz.