Profesyonel ekibimiz ile zamanlama açısından verimli ve ekonomik projeleri hayata geçiriyoruz.

Projelerinizin gerekli ön çalışmalarını, teknik ve yasal yönetmeliklere uygunluk kontrollerini titizlikle yapıyoruz. Ayrıca bazı özel durumlarda ilgili hizmetler için tanınmış uzmanlarla birlikte çalışıyoruz.

Projenizin tasarımından hayata geçirilmesine kadar olan süreçte aktif rol alıyoruz. Projenin geliştirilmesi, mimari olarak görselleştirilmesinin yanı sıra, engelsiz tasarım kriterleri ön planda tutularak arazinizin kentsel standartlara uygun ve efektif olarak kullanılması için planlanmasına, enerji yönetimi için fonksiyonel, bütüncül konseptlerin oluşturulmasına kısacası projenizin her aşamasında, her türlü detaya cevap vermek için hazırız.

Prime Home Construction’ın doğru yapılandırılmış iş akışı, disiplinler arası ve organize bir yaklaşımı temel alır:

  • Hedef doğrultusunda görev tanımlanması 
  • Koşullar göz önünde bulundurularak iş yükünün belirlenmesi 
  • Projenin kentsel planlama konseptlerine uygun yorumlanması 
  • Mevcut belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi 
  • Projenin temel gereksinimlerinin saptanması ve analizi 
  • Proje gereksinimlerinin müşteri istekleri ile birleştirilip olası çözümler çerçevesinde bir konsept tasarımının geliştirilmesi ve müşteri onayına sunulması 
  • Planlama sürecinde yer alan proje müelliflerinin hizmetlerinin koordinasyonu ve entegrasyonu 
  • Ruhsat onayının alınması ve sürecin takibi 
  • Bütünsel maliyet tahmini 
  • Temel tasarım, fonksiyonellik, yapısal-fiziksel ve ekonomik ilişkilerin ve koşulların açıklığa kavuşturulması

Bu yaklaşım doğrultusunda, projenizi olası problemlerin önüne geçerek, belirlenen sürede uygun bütçeyle size sunuyoruz.